- Giấy Phép Kinh Doanh Của Công Ty

- Chứng Minh Nhân Dân Người Đứng Tên Giấy Phép Kinh Doanh

- Người Khác Ký Phải Có Giấy Giới Thiệu
Và Chứng Minh Của Người Đó Tất Cả 1 Bản Phô Tô Không Cần Công Chứng

- Chuẩn Bị Sẵn Khoản Phí Lắp Đặt Trước