Cáp Quang Viettel Miễn Lắp Đặt

Internet Cáp Quang Viettel

    Liên hệ Trực Tiếp: 0975.88.1239 Mr: Bình 

Hoặc Zalo, Viber: 0975.88.1239

Chương Trình cap-quang-viettel-mien-lap-dat-2huyến mãi cáp quang viettel 2018

– Trang bị modem  wifi 4 Cổng wifi

– Giá đã bao gồm VAT10%

– Miễn phí lắp đặt 

– Tặng 1 đến 5 tháng cước Cho Khách Hàng Lựa chọn các phương án khuyến mãi sau:

1. gói cáp quang 40Mbps(Net2plus)

Nội Dung Đóng  6 tháng Đóng  12 Tháng Đóng 18 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí Trang Bị MoDem 4 Cổng wifi
Cước Đóng Trước 1,320,000đ 2,640,000đ 3,960,000đ
Phí Hàng Tháng 220,000đ
Cam Kết Quốc Tế 256 kbps
Khuyến Mại Tặng 1 tháng Tặng 3 tháng Tặng 5 tháng

* CỤ THỂ:

+ Khách hàng đóng trước 6 tháng cước,

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->6.

– Tặng tháng cước thứ 7.

-Tổng số tiền phải đóng: 1,320,000đ

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->12.

– Tặng 2 tháng cước thứ 13,14.15

– Tổng số tiền phải đóng: 2,640,000đ

+ khách hàng đóng 18 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->18.

– Tặng thêm 3 tháng thứ 19,20,21,22,23

– Tổng số tiền phải đóng là: 3,960,000đ.

2. gói cáp quang 55Mbps(Net3plus)

Nội Dung Đóng  6 tháng Đóng  12 Tháng Đóng 18 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí Trang Bị MoDem 4 Cổng wifi
Cước Đóng Trước 1,5000,000đ 3,000,000đ 4,500,000đ
Phí Hàng Tháng 250,000đ
Cam Kết Quốc Tế 256 kbps
Khuyến Mại Tặng 1 tháng Tặng 3 tháng Tặng 5 Tháng

* CỤ THỂ:

+ Khách hàng đóng trước 6 ,

– Tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 1->6.

– Tặng 1 tháng cước thứ 7.

-Tổng số tiền phải đóng: 1,500,000đ

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng 

– Tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 1->12.

–  Tặng 2 tháng 13, 14.15,

– Tổng số tiền phải đóng: 3,000,000đ

+ khách hàng đóng 18 tháng 

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->18.

– Tặng 3 tháng 19,20,21.22,23.

– Tổng số tiền phải đóng là: 4,500,000đ.

3. gói cáp quang 70Mbps(Net4plus)

Nội Dung Đóng  6 tháng Đóng  12 Tháng Đóng 18 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí Trang Bị MoDem 4 Cổng wifi
Cước Đóng Trước 1,800,000đ 3,600,000đ 5,400,000đ
Phí Hàng Tháng 300,000đ
Cam Kết Quốc Tế 256 kbps
Khuyến Mại Tặng 1 tháng Tặng 3 tháng Tặng 5 tháng

* CỤ THỂ:

+ Khách hàng đóng trước 6 tháng

– Tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 1->6.

– Tặng 1 tháng cước thứ 7,

-Tổng số tiền phải đóng: 1,800,000đ

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng 

– Tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 1->12.

–  Tặng 2 tháng 13,14.15,

– Tổng số tiền phải đóng: 3,600,000đ

+ khách hàng đóng 18 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->18.

– Tặng 3 tháng 19,20,21.22,23.

– Tổng số tiền phải đóng là: 5,400,000đ 

 

II**Khách Hàng Là công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu sử dụng tốc độ cao cần sử dụng IP Tĩnh

1. Gói Cáp Quang fast50 tốc độ 100Mbps/quốc tế 512Kpbs

+ Tặng 1->3 tháng cước cho khách hàng đóng trước từ 6-> 12 tháng cước

+Cước trọn gói 1 tháng chỉ 660,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 100Mbps

+ Tặng 01 Ip Tĩnh cho khách hàng

+ Cam Kết quốc tế 512kpbs

+ Cam kết sử dung 24 tháng

+ Giá đã bao gồm VAT 10%

** CỤ THỂ

+ khách hàng đóng trước 6 tháng: cước được trừ từ tháng thứ 1->6, Tặng tháng thứ 7.

– Tổng số tiền phải đóng là 3,960,000đ

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 1->12, tặng thêm 3 tháng cước thứ ,13,14,15,

– Tổng số tiền phải đóng 7,920,000đ,

2. Gói Cáp Quang fast60 tốc độ 120Mbps/quốc tế 1Mb

+Cước trọn gói 1 tháng chỉ 880,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 120Mbps

+ Tặng 01 Ip Tĩnh cho khách hàng

+ Cam Kết quốc tế 1Mbps

+ Cam kết sử dung 24 tháng

+ Giá đã bao gồm VAT 10%

** CỤ THỂ

+ khách hàng đóng trước 6 tháng: cước được trừ từ tháng thứ 1->6, Tặng tháng thứ 7.

– Tổng số tiền phải đóng là 5,280,000đ

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 1->12, tặng thêm 3 tháng cước thứ ,13,14,15,

– Tổng số tiền phải đóng 10,560,000đ,

3. Gói Cáp Quang Viettel  fast60+ tốc độ 120Mbps/2Mbps

+ Khách Hàng được miến phí lắp đặt

+ Trang bị modem 4 cổng hỗ trợ Wifi

+ Tặng 1- >3 tháng cước cho khách hàng đóng từ 6->12 tháng cước

+Cước trọn gói 1 tháng chỉ 1,400,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 120Mbps

+ Tặng lốc 01 Ip Tĩnh cho khách hàng

+ Cam Kết quốc tế 2 Mbps

+ Cam kết sử dung 24 tháng

+ Giá đã bao gồm VAT 10%

4. Gói Cáp Quang fast80 tốc độ 160Mbps/quốc tế 1,5Mbps

+ Tặng 3 tháng cước cho khách hàng đóng trước từ 6-> 12 tháng cước

+Cước trọn gói 1 tháng chỉ 2,200,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 160Mbps

+ Tặng 01 Ip Tĩnh cho khách hàng

+ Cam Kết quốc tế 1,5Mbps

+ Cam kết sử dung 24 tháng

+ Giá đã bao gồm VAT 10%

** Cụ Thể Như Sau:

+ khách hàng đóng trước 6 tháng: cước được trừ từ tháng thứ 2->7, Tặng tháng thứ 8.

– Tổng số tiền phải đóng là 13,200,000đ

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 4-> 15, tặng thêm 3 tháng cước thứ ,1,2,3,

– Tổng số tiền phải đóng 26,400,000đ,

5. Gói Cáp Quang fast80+ tốc độ 160Mbps/quốc tế 3Mbps

+ Tặng1-> 3 tháng cước cho khách hàng đóng trước 6->12 tháng cước

+Cước trọn gói 1 tháng chỉ 3,300,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 160Mbps

+ Tặng 01 Ip Tĩnh cho khách hàng

+ Cam Kết quốc tế 3Mbps

+ Cam kết sử dung 24 tháng

+ Giá đã bao gồm VAT 10%

** Cụ Thể Như Sau

+ khách hàng đóng trước 6 tháng: cước được trừ từ tháng thứ 2->7, Tặng tháng thứ 8.

– Tổng số tiền phải đóng là 19,800,000đ

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 4->12, tặng thêm 3 tháng cước thứ ,1,2,3,

– Tổng số tiền phải đóng 39,600,000đ,

***Gói Cước Dành Cho Cá Hộ Gia Đình Lắp Kèm 2 Dịch Vụ internet + truyền hình số viettel
1. Gói Cáp Quang 40Mbps (net2plus)+TRuyền Hình Số HD

+ Trang bị modem 4 cổng hỗ trợ Wifi

+ Trang bị đầu thu HD

+ Tặng 1 đến 6 tháng cước cho khách hàng

+Cước trọn gói 1 tháng chỉ 260,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 40Mbps

+ Giá đã bao gồm VAT 10%

* CỤ THỂ:

+ Khách hàng đóng trước 6 tháng : Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6,

– Tặng 2 tháng cước thứ 7. 8

– Tổng số tiền phải đóng 1,560,000đ,

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12.

– Tặng 4 tháng thứ 13, 14, 15, 16

– Tổng số tiền phải đóng 3,120,000đ,

+ Khách hàng đóng trước 18 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 18.
– Tặng 6 tháng thứ 19, 20,21, 22,23,24
– Tổng số tiền phải đóng 4,680,000đ
2. Gói Cáp Quang 55Mbps ( net3plus)+Truyền Hình Cáp HD

+ Trang bị modem 4 cổng hỗ trợ Wifi

+ Trang bị đầu thu HD

+ Tặng 1 đến 6 tháng cước cho khách hàng

+Cước trọn gói 1 tháng chỉ 280,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 55Mbps

+ Cam kết sử dung 24 tháng

+ Giá đã bao gồm VAT 10%

** CỤ THỂ

+ Khách hàng đóng trước 6 tháng : Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6, tặng  tháng cước thứ 7.8.

-Tổng số tiền phải đóng: 1,680,000đ,

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12, tặng tháng cước  thứ 13, 14, 15,16

– Tổng số tiền phải đóng: 3,360,000đ

+ Khách hàng đóng trước 18 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 18, tặng cước cước thứ 19, 20,21, 22,23,24

– Tổng số tiền phải đóng: 5,040,000đ

3. Gói Cáp Quang 70Mbps ( net4plus)+Truyền Hình Cáp HD

+ Trang bị modem 4 cổng hỗ trợ Wifi

+ Trang bị đầu HD Miễn Phí

+ Tặng 1 đến 6 tháng cước cho khách hàng

+Cước trọn gói 1 tháng chỉ: 310,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 70Mbps

+ Cam kết sử dung 24 tháng

+ Giá đã bao gồm VAT 10%

*** CỤ THỂ:

+ Khách hàng đóng trước 6 tháng : Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6,

– Tặng 2 tháng cước thứ 7, 8.

– Tổng số tiền phải đóng: 1,860,000đ,

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12, tặng 4 tháng cước thứ 13,14.15,16

– Tổng số tiền phải đóng: 3,720,000đ,

+ Khách hàng đóng trước 18 tháng: Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 18, tặng 6 tháng cước thứ 19, 20,21, 22,23,24

– Tổng số tiền phải đóng: 5,580,000đ

 

internet cap quang viettel áp dụng cho các khách hàng là hộ gia đình và công ty có nhu cầu sử dụng đường truyền cáp quang tốc độ nhanh, chương trình lắp đặt interner cáp quang viettel có nhiều thay đổi và có nhiều gói cước cho khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình chỉ với 220.000đ/tháng khách hàng có ngay băng thông 25mb tương đương với gói Net3 của viette. sử dụng cap quang viettel  giúp cho khách hàng lướt wed xem phim mà không sợ bị chậm, đường truyền luôn ổn định ngoài ra internet cap quang viettel còn có thể sử dụng để lắp đặt chung 2 dịch vụ  internet và truyền hình cáp chi tiết dịch vụ khách hàng tham khảo

– đối với khách hàng sử dụng cả dịch vụ internet viettel và truyền hình cáp viettel đồng thới giá cước rất hấp dẫn chỉ 260000đ/tháng có ngay gói cước 25mb và gói truyền hình 118 kênh truyền hình, khách hàng được trang bị modem wifi và đầu thu kỹ thuật số để sử dụng xem chất lượng HD cực nét

– sử dụng dịch vụ internet viettel khách hàng không sợ ảnh hưởng bởi thời tiết mưa do không bị nhiễu sóng hay chập chờn

– với gói cước đa dạng và phong phú giá luôn cạnh tranh so với các nhà mạng khác giúp khách hàng có thể lựa chọn gói cước phù hợp với nhu cầu của gia đình cũng như doanh nghiệp.

– hiện tại viettel đang triển khai chương trình ưu đãi đối với khách hàng đang sử dung dịch vụ của nhà cung cấp khác chuyễn qua viettel đóng trước 6 tháng cước tặng thêm 2 tháng, đóng trước 12 tháng tặng thêm 4 tháng, đóng trước 18 tháng tặng 6 tháng

– Điều kiên áp dụng là địa chỉ lắp đặt dịch vụ mới của viettel phải trùng với địa chỉ khách hàng đang sử dụng của mạng khác

– khách hàng đứng tên trên hợp đồng viettel phải trùng với hợp đồng của nhà cung cấp khác

– có hóa đơn thanh toán của mạng khác 3 tháng gần nhất

+ Thông tin về đường truyền cáp quang viettel

lắp đặt Internet cáp quang viettel siêu tốc độ khách hàng có thể thoải mái lướt wed mà không bị gới hạn tốc độ, đường truyền luôn ổn định hơn nhiều so với công nghệ cáp đồng cũ, với tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh được ví như tốc độ ánh sáng giúp cho đường truyền cáp quang không bị ảnh hưởng bới thời tiết nắng nóng cũng như thời tiết mưa gió. Với dịch vụ internet cap quang viettel khách hàng có nhu cầu về truyền tải dữ liệu, truy nhập tốc độ cao với băng thông rộng được đáp ứng một cách hoàn hảo nhất, với chi phí hợp lý nhất. với công nghệ cáp quang của viettel giúp các bạn có thể xem các bộ phim Full HD mà không phải lo về đường truyền, hoặc tải các ứng dụng, các bộ phim với tốc độ siêu nhanh, hình ảnh sắc nét. Với đường truyền mang cap quang viettel các bạn có thẻ dùng làm một host server, kết nối truy cập nhiều chi nhánh công ty với nhau hay còn gọi là mạng WAN như là mạng LAN nội bộ vậy. Thật là tuyệt đúng không các bạn, hãy trải nghiệm với dịch vụ và lap dat cap quang viettel cho gia đình mình để sử dụng ngay.

– Quý khách hàng có thể cấp quyền cho phép các thành viên truy nhập vào hệ thống mạng LAN của Quý khách để khai thác dịch vụ hoặc chặn không cho truy nhập.

– Dịch vụ chăm sóc khách hàng và xử lý sự cố của Viettel đang tốt nhất hiện nay. Trong 3h chúng tôi sẽ có mặt khắc phục xự cố, tư vấn trực tiếp khi khách hàng có nhu cầu.

– khách hàng có thể thanh toán cước internet viettel ho chi minh dể dàng bằng thanh toán chuyển khoản, tới trực tiếp các cửa hàng viettel trên toàn quốc hoặc ra các điểm thu hộ của viettel

– trong quá trình sử dụng cáp quang viettel hcm khách hàng không hà lòng về tốc độ có thể nâng cáp băng thông xao hơn

– khách hàng có thể thay đổi gói cước internet viettel hcm trong suất quá trình sử dụng

– sau khi hết chương trình khuyến mãi khách hàng được tiếp tục gia hạn tiếp gói cước mới của viettel tại thời điểm mới nhất

– khách hàng được hưởng khuyến mãi internet viettel ho chi minh mới nếu khách hàng đang đóng cước hàng tháng internet viettel đóng tiếp 6 tháng được hưởng khuyến mại 1 tháng

– khách hàng có thể thay đổi địa chỉ sử dụng của mình trong trường hợp chuyển nhà hoặc chuyển công ty với khoản chi phí thấp, khách hàng sử dụng dịch vụ trên 12 tháng viettel chuyễn miễn phí, sử dụng dưới 12 tháng phí 300,000đ

– khách hàng có thể nhận thông báo cước internet viettel qua tin nhắn điện thoại hoặc qua email cá nhân

– tự động gởi thông báo cước, hóa đơn điện tử cho khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp đăng ký nhân thông báo qua email.

– tổng đài chăm sóc khác hàng hỗ trợ dịch vụ 24/24

– khi có sự cố đứt cáp quang biển dịch vụ cáp quang viettel it bị ảnh hưởng nhất so với các mạng đối thủ vì hiện tại viettel có tới 2 hướng đi quốc tế khác nhau trong khi mạng đối thủ chỉ có 1 hướng đi quốc tế

Các gói cước cáp quang viettel có thêm thao khảo chi tiết gói cước bên dưới

cap quang viettel ho chi minh

cap quang viettel

lắp đặt cáp quang viettel

đăng ký cáp quang viettel

lap dat cap quang viettel

dang ky cap quang viettel 

lap dat intetnet viettel hcm

dang ky internet viettel

đăng ký wifi viettel hcm

lắp đăng wifi viettel hcm

dang ky wifi viettel hcm

lap mang internet viettel 

dang ky tra sau viettel

mua sim 4g viettel 

dang ky chu ky so viettel 

gia han chu ký so viettel

dang ky wifi viettel

dang ky wifi viettel ho chi minh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*