Khuyến Mãi Lắp Đặt Internet Viettel Miễn Phí

Internet Viettel

Tổng Đài  Báo Hỏng: 18008119

                             Liên hệ Trực Tiếp: 0975.88.1239 Mr: Bình 

Hoặc Zalo: 0975.88.1239

Chương Trình Khuyến mãi Internet viettel

* Khách Hàng lắp Internet  cáp quang viettel được tặng 1->5 tháng chi tiết cụ thể cho từng gói cước như sau:

1. Gói cáp quang 40Mbps (Net2PLUS)

+ Miễn Phí Lắp Đặt

+ Cho mượn modem 4 cổng wifi

+ Băng thông trong nước: 40Mbps

+ Cước trọn gói 220,000đ/tháng

+ cam kết sử dụng 24 tháng

Nội Dung Đóng  6 tháng Đóng  12 Tháng Đóng 18 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí Trang Bị MoDem 4 Cổng wifi
Cước Đóng Trước 1,320,000đ 2,640,000đ 3,960,000đ
Phí Hàng Tháng 220,000đ
Cam Kết Quốc Tế 256 kbps
Khuyến Mại Tặng 1 tháng Tặng 3 tháng Tặng 5 tháng

+ khách hàng đóng trước 6 tháng hoặc 12 tháng cụ thể như sau:

– Khách hàng đóng trước 6 tháng: được trừ cước bắt đầu từ tháng thứ 1->6.

– Tặng 1 tháng cước thứ 7,

– Tổng số tiền phải đóng là :1,320.000đ(Phí đóng 6 tháng cước trước)

-Khách hàng đóng trước 12 tháng:

+ trừ cước từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12,

-Tặng 2 tháng cước thứ 13,14,15.

–  Tổng số tiền phải đóng là : 2,640.000đ(Phí đóng 12 tháng cước trước)

– Khách hàng đóng trước cước 18 tháng;

+ Được Trừ cước từ tháng thứ 1->18

– Tặng 3 tháng cước thứ 19,20,21,22,23,24

+ Tổng số tiển phải đóng là 3,960.000đ( phí đóng trước 18T)

2. Gói cáp quang 55Mbsp (Net3Plus)

+ Miễn phí lắp đặt

Cho mượn modem 4 cổng wifi

+ Băng thông trong nước: 55Mbps

+ Cước trọn gói 250,000đ/tháng

+ cam kết sử dụng 24 tháng

Nội Dung Đóng  6 tháng Đóng  12 Tháng Đóng 18 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí Trang Bị MoDem 4 Cổng wifi
Cước Đóng Trước 1,500,000đ 3,000,000đ 4,500,000đ
Phí Hàng Tháng 250,000đ
Cam Kết Quốc Tế 256 kbps
Khuyến Mại Tặng 1 tháng Tặng 3 tháng Tặng 5 tháng

+ khách hàng đóng trước 6 tháng hoặc là 12 cụ thể như sau:

– Khách hàng đóng trước 6 tháng:

+ cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6,

– Tặng 1 tháng thứ 7,

+Tổng số tiền phải đóng là :1,500.000đ(Phí đóng 6 tháng cước trước)

-Khách hàng đóng trước 12 tháng:

+ Cước được trừ từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12,

– Tặng 2 tháng cước thứ 13,14,15

Tổng số tiền phải đóng là : 3,000,000đ(Phí đóng 12 tháng cước trước)

– khách hàng đóng 18 tháng: được trừ cước từ tháng thứ 1->18

– Tặng 3 tháng cước thứ 19,20,21.22,23,24

+ Tổng số tiền phải đóng là : 4.500.000đ( phí đóng cước 18 tháng)

3. Gói cáp quang  70Mbsp (Net4plus)

+ Băng thông trong nước: 70Mbps

+ Miễn Phí Lắp Đặt

+Cho mượn modem 4 cổng wifi

+ Cước trọn gói 300,000đ/tháng

+ cam kết sử dụng 24 tháng

Nội Dung Đóng  6 tháng Đóng  12 Tháng Đóng 18 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí Trang Bị MoDem 4 Cổng wifi
Cước Đóng Trước 1,800,000đ 3,600,000đ 5,400,000đ
Phí Hàng Tháng 270,000đ
Cam Kết Quốc Tế 256 kbps
Khuyến Mại Tặng 1 tháng Tặng 3 tháng Tặng 5 tháng

+ khách hàng đóng trước 6 hoặc 12 tháng cụ thể như sau:

– Khách hàng đóng trước 6 tháng:

+ Trừ cước từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6,

–  Tặng 1 tháng thứ 7.

+Tổng số tiền phải đóng là :1,800.000đ(Phí đóng 6 tháng cước trước)

-Khách hàng đóng trước 12 tháng:

+ Trừ cước từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12,

–  Tặng 2 tháng thứ 13,14.15

+ Tổng số tiền phải đóng là : 3,600.000đ(Phí đóng 12 tháng cước trước)

 

1. Gói Cước Net ( 40Mbps) + Truyền Hình Cáp HD

– Miễn Phí Lắp Đặt

– Trang Bị modem 4 cổng WIFI

– Cước trọn gói chỉ 260,000đ/Tháng

– Đã bao gồm VAT10%

Nội Dung Đóng 6 Tháng Đóng 12 Tháng Đóng 18 Tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí
Cước Đóng Trước 1,560,000 3,120,000 4,680,000
Khuyến Mại Tặng 1 Tháng Tặng 3 Tháng Tặng 5 Tháng
Cước Hàng Tháng 260,000

* CỤ THỂ

+ Khách hàng đóng trước 6 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->6.

– Tặng cước tháng thứ 7.

– Tổng số tiền phải đóng 1,560,000đ

– Tháng 8 đóng 260,000đ/tháng

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->12.

– Tặng 2 tháng cước thứ 13,14,15

– Tổng số tiền phải đóng: 3,120,000đ

– Tháng 15 đóng 260,000đ/tháng

+ Khách hàng đóng 18 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->18.

– Tặng 3 tháng cước thứ 19,20,21,22,23,

– Tổng số tiền phải đóng 4,680,000đ

– Tháng 22 đóng 260,000đ/tháng

2. Gói Cước Net4 ( 55Mbps) + Truyền Hình Cáp HD

– Miễn Phí Lắp Đặt

– Trang Bị modem 4 cổng  WIFI

– Cước trọn gói chỉ 280,000đ/Tháng

– Đã bao gồm VAT10%

Nội Dung Đóng 6 Tháng Đóng 12 Tháng Đóng 18 Tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí
Cước Đóng Trước 1,680,000 3,360,000 5,040,000
Khuyến Mại Tặng 1 Tháng Tặng 3 Tháng Tặng 5 Tháng
Cước Hàng Tháng 280,000

* CỤ THỂ

+ Khách hàng đóng trước 6 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->6.

– Tặng 1 cước tháng thứ 7,

– Tổng số tiền phải đóng 1,680,000đ

– Tháng 8 đóng 280,000đ/tháng

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->12.

– Tặng 2 tháng cước thứ 13,14,15

– Tổng số tiền phải đóng 3,360,000đ

– Tháng 15 đóng 280,000đ/tháng

+ Khách hàng đóng 18 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->18.

– Tặng 3 tháng cước thứ 19,20,21,22,23

– Tổng số tiền phải đóng 5,040,000đ

– Tháng 22 đóng 280,000đ/tháng.

3. Gói Cước Net ( 70Mbps) + Truyền Hình Cáp HD

– Miễn Phí Lắp Đặt

– Trang Bị modem 4 cổng  WIFI

– Cước trọn gói chỉ 310,000đ/Tháng

– Đã bao gồm VAT10%

Nội Dung Đóng 6 Tháng Đóng 12 Tháng Đóng 18 Tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí
Cước Đóng Trước 1,860,000 3,720,000 5,580,000
Khuyến Mại Tặng 1 Tháng Tặng 3 Tháng Tặng 5 Tháng
Cước Hàng Tháng 310,000

* CỤ THỂ

+ Khách hàng đóng trước 6 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->6.

– Tặng 1 cước tháng thứ 7,

– Tổng số tiền phải đóng 1,860,000đ

– Tháng 8 đóng 310,000đ/tháng

+ Khách hàng đóng trước 12 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->12.

– Tặng 2 tháng cước thứ 13,14,15

– Tổng số tiền phải đóng 3,720,000đ

– Tháng 15 đóng 310,000đ/tháng

+ Khách hàng đóng 18 tháng

– Tiền cước được trừ từ tháng thứ 1->18.

– Tặng 3 tháng cước thứ 19,20,21,22,23

– Tổng số tiền phải đóng 5,580,000đ

– Tháng 22 đóng 310,000đ/tháng.

Chương trình khuyến mãi lắp đặt internet viettel với tên gọi ” lắp đặt viettel internet ” dành cho các bạn đang sống tại TP HCM, với nhiều chính sách ưu đãi cũng như khuyến mại hấp dẫn viettel hy vọng có thể giúp khách hàng có 1 đường truyền internet để sử dụng. thông tin chi tiết mời các bạn đọc phần dưới đây:

Bạn đang kinh doanh online? bạn muốn kết nối với cộng đồng trên thế giới? Bạn muốn khám phá một thế giới công nghệ? vậy thì chúng tôi sẽ giúp bạn. Với gói cước mạng viettel của chúng tôi đưa ra dưới đây đơn giản, chất lượng và giá cả hợp lý,giúp bạn và gia đình có thể truy cập internet và cả thế giới công nghệ internet hấp dẫn đang chờ đón bạn. dang ky internet viettel ngay hôm nay để có được sự trải nghiệm tốt nhất. với nhiều chương trình khuyến mãi đặt biệt hấp dẫn nhưTrang bị kèm 1 modem wifi 4 cổng chuyên dụng. Áp dụng cho tất cả các khách hàng hiện đang sinh sống và công tác tại thành phố HCM khi các bạn trả trước 6 tháng hoặc 1 năm với nhiều chính sách ưu đãi khách hàng có thể gọi điện thoại trực tiếp để tư vấn về dịch vụ viettel cụ thể hơn, quý khách có nhu cầu lap dat internet viettel theo có thể liên hệ trực tiếp nhân viên để làm thủ tục và lắp đặt cho khách hàng. dịch vu mạng viettel luôn đa dạng về gói cước và tốc độ để khách hàng lựa chọn cho gia đình mình một gói cước phù hợp.

THỦ TỤC LẮP ĐẶT INTERNET VIETTEL TẠI TP HCM:

– Khách hàng photo Chứng minh thư

– Chuẩn bị khoản phí lắp đặt ban đầu để nộp tại thời điểm ký hợp đồng.

– Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức cần có CMT photo của Giám đốc và Đăng ký kinh doanh photo.

.Thông tin liên hệ dịch vụ lắp đặt Internet Viettel HCM

Người đại diện: BÙI VĂN BÌNH

Địa chỉ công ty:158/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình ,TP.HCM
Điện thoại: 0975.88.1239

Mail:buibinh1239@gmail.com
Zalo 0975881239

Website: https://viettelcapquang.net/

Các dịch vụ lắp đặt Viettel khác của chúng tôi như:

-> cáp quang viettel

-> mang viettel

-> lắp wifi viettel 

-> wi fi viettel

-.> mang internet viettel

-> dang ky internet viettel

-> đăng ký mang viettel

-> dang ky mang viettel

-> đăng ký internet viettel

-> viettel adsl

-> viettel hcm

-> lắp đặt mạng viettel

-> lap dat mang viettel

-> lắp đặt internet viettel

-> mang internet viettel

-> lap dat internet viettel

-> lắp wifi viettel

-> đăng ký wifi viettel

-> viettel internet

->  adsl viettel 

-> internet viettel

-> lắp đặt wifi viettel hcm

-> lap dat wifi viettel

-> dang ky internet 

-> chữ ký số viettel

-> gia hạn chu ky so viettel 

-> truyen hinh số viettel

-> mạng cáp quang viettel

-> điện thoại bàn viettel

->  viettel tra sau

-> chống trộm xe may viettel

-> usb 3g viettel

-> đồng hồ kiddy viettel

-> leased line internet viettel

-> kenh thue rieng viettel

-> dang ky trung ke e1 viettel

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*